จำนวนผู้เข้าชม : 70

   


คุมประพฤตินครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดนครปฐม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม [2019-10-16]