จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ [2019-10-16]

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ

          เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ในฐานะผู้แทน
อนุกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาบุคลากรและเจ้าพนักงานพินิจ ครั้งที่
2/ 2562 โดยมีนายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์  อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธานการประชุม
ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น
5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการรายงานสถานการณ์การกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน และผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด และการติดตามภายหลังปล่อย พร้อมทั้งพิจารณามาตรฐานการดำเนินงานของเจ้าพนักงานพินิจ ซึ่งในที่ประชุม
ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม และนำเสนอประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตรและ
เป็นมาตรฐานการดำเนินงานของเจ้าพนักงานพินิจต่อไป