จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


กรมคุมประพฤติร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร [2019-10-16]

          วันนี้ (16 ตุลาคม 2562) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายปัจจัยแด่พระสงฆ์จากวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร จำนวน 3 รูป ในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมมีจิตสำนึกที่ดี เกิดความสัมพันธ์อันดีภายในหน่วยงาน รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ณ บริเวณหน้าศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร