จำนวนผู้เข้าชม : 38

   


คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าพบพันเอกเสมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย (ฝ่ายทหาร) (กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย) ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ [2019-10-15]