จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-10-15]