จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงาร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-10-15]