จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพรสาขาหลังสวน เข้าร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ลำน้ำ คูคลอง และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพ [2019-10-14]