จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-10-14]

เอกสารดาวน์โหลด :

13 คค 62จุดเทียน553.jpg