จำนวนผู้เข้าชม : 64

   


รมว.ยธ.ลงพื้นที่ชุมชนกาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส ต่อยอดบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศ [2019-10-13]

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) หรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์กาแลตาแป จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางดวงจันทร์ ทองขาว ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส นายมูฮามัดดือราฟี สะมะแอ ประธานชุมชนกาแลตาแป ตลอดจนประชาชนให้การต้อนรับ ณ ชุมชนกาแลตาแป อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวแสดงความห่วงใยเด็กและเยาวชนในพื้นที่ และมีความต้องการให้ชุมชนปราศจากยาเสพติด โดยร่วมมือกับภาครัฐที่จะคอยสนับสนุน ซึ่งจะสามารถช่วยลดการระบาดของยาเสพติด รวมถึงลดปริมาณของนักโทษในเรือนจำ อันเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาคนล้นคุก นอกจากนี้ ยังมีกลไกบ้านกึ่งวิถี (Halfway House) ที่จะช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้ได้รับการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล ฝึกทักษะอาชีพของผู้พ้นโทษ เพื่อร่วมกันคืนคนดีสู่สังคมต่อไป

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบหมายให้กรมคุมประพฤติ ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิด คอยดูแลและสนับสนุนชุมชนกาแลตาแปให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และป้องกันปัญหายาเสพติด เพื่อขยายต่อให้เป็นบ้านกึ่งวิถีต้นแบบของประเทศ

          สำหรับบ้านกึ่งวิถี ชุมชนกาแลตาแป ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เป็นสถานที่พักอาศัยสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติหรือผู้พ้นโทษและได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำได้ปรับตัวและเตรียมความพร้อมก่อนกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งจะได้รับการฝึกอบรมความรู้ ฝีกอาชีพ ทักษะการทำงาน ภายใต้การกำกับดูแลเอาใจใส่ของคนในชุมชน