จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-10-13]

เอกสารดาวน์โหลด :

13 ตค 62 จิตอาสาคอลแม่ข่า551.jpg