จำนวนผู้เข้าชม : 41

   


คป.จ.สท.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-10-13]

เอกสารดาวน์โหลด :

S__1425412.jpg

S__1425415.jpg

S__1425417.jpg

S__1425418.jpg

S__1425420.jpg

S__58867773.jpg

S__58892307.jpg