จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร [2019-10-13]