จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติหล่มสัก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร [2019-10-13]