จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-10-12]

เอกสารดาวน์โหลด :

11 ตค 62 บค.วัดพระนอนขอยม่วงและวัดโสภณาราม488.jpg