จำนวนผู้เข้าชม : 17

   


กรมคุมประพฤติลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ร่วมสร้างสุขให้ประชาชน [2019-10-11]

วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) กรมคุมประพฤติ ร่วมโครงการยุติธรรมสร้างสุข ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อตอกย้ำถึงการทำงานเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ หัวหน้าส่วนราชการ  นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วม ณ หอประชุมเปรมดนตรี มหาวิทยาลัยทักษิณ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

สำหรับโครงการดังกล่าว กรมคุมประพฤติ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเชิงรุกเพื่อสร้างความเป็นธรรม อำนวยความสะดวก และสร้างประโยชน์กับสังคมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา สาขานาทวีประกอบด้วยการสอบถ้อยคำจำเลยและผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  การรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ การนำเสนอผลงานการฝึกอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ การแนะแนวอาชีพ แหล่งงานว่าง การให้คำแนะนำสงเคราะห์โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ

นอกจากนี้ กรมคุมประพฤติยังนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ลอกคูคลองภายในบริเวณมหาวิทยาลัยทักษิณ ตลอดจนมีการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ของผู้ถูกคุมความประพฤติหรืออาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นหนี้กยศ. หรือสถาบันการเงิน ร่วมกับสำนักงานบังคับคดี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของรัฐแก่ประชาชน เพื่อลดการเกิดปัญหาทางสังคม ป้องกันการกระทำผิดซ้ำ และคืนคนดีสู่สังคม