จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


กรมคุมประพฤติ และกรมราชทัณฑ์ร่วมหารือมาตรการลดความแออัดในเรือนจำ [2019-10-11]

วันนี้ (11 ตุลาคม 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ประชุมหารือร่วมกับนายธวัชชัย ชัยวัฒน์ รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงยุติธรรมด้านการลดความแออัดในเรือนจำ โดยร่วมกันพิจารณาแนวทางการทำงานร่วมกันในการพักการลงโทษจำคุกกรณีมีเหตุพิเศษ ให้กับนักโทษเด็ดขาดที่มีความประพฤติดี มีความอุตสาหะ และมีความจำเป็นเฉพาะด้าน เช่น  เจ็บป่วยร้ายแรง พิการ ชรา   โดยมีคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และคณะผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

หารือ 1 หารือ 2
หารือ 3 หารือ 4
หารือ 5