จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี ได้รับการสนับสนุน และบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดเตรียมอุปกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “ทำสนามเด็กเล่นโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” [2019-10-11]