จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE ทำความดี สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 หลังที่ 2 [2019-10-11]