จำนวนผู้เข้าชม : 42

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาพุเตย จัดกิจกรรม สมาชิก TO BE NUMBER ONE สร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ ครั้งที่ 3 หลังที่ 1 [2019-10-11]