จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 และจัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” ครั้งที่ 1/2563 [2019-10-10]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานในภารกิจงานคุมประพฤติในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ชี้แนะแนวทาง และการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการดำเนินงานของปีงบประมาณที่ผ่านมา และเวลา 16.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรม “โครงการอาสาแบ่งปัน แบ่งรักให้น้อง” เพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีของบุคลากรของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ความมีจิตอาสาเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยร่วมบริจาคเงิน อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เครื่องปรุงรส อาทิ น้ำตาล น้ำปลา ซอสปรุงรส เป็นต้น เพื่อเป็นการส่งเสริมโภชนาการคุณค่าทางอาหารที่มีประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังได้ร่วมแบ่งปันเสื้อผ้าของพี่ๆ ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิน้ำพุแห่งชีวิต ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ถือเป็นการทำความดีและเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป