จำนวนผู้เข้าชม : 39

   


คป.จ.สท.และยุติธรรมจังหวัดสุโขทัย เข้าพบพันเอกปริวรรตน์ วิมลปรีชาพงศ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสุโขทัย ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ [2019-10-09]