จำนวนผู้เข้าชม : 21

   


กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน [2019-10-09]

          วันนี้ (9 ตุลาคม 2562) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ยุติธรรมเชิงรุก สร้างสุขให้ประชาชน โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข (ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม) ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า การบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวกรวดเร็ว ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินควร รวมทั้งภาครัฐให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่จำเป็น และเหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ หรือผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อีกทั้งศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข เป็นการต่อยอดการทำงานของศูนย์บริการร่วม เพื่ออำนวยความยุติธรรมเชิงรุก ตอบสนองและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

          นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้เสียหายที่ขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข และผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม