จำนวนผู้เข้าชม : 44

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี เตรียมวัสดุทำไม้กวาดทางมะพร้าว เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม้กวาดทางมะพร้าว” [2019-10-08]