จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม พิธีสาบานตน ตาม พ.ร.บ. คุมประพฤติ ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช [2019-10-08]