จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1/2563 [2019-10-08]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอเวียงป่าเป้า ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นางสาวก๋องคำ ทองคำ เป็นประธานฯ ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของอาสาสมัครคุมประพฤติ และบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติ ในปี พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเวียงป่าเป้า