จำนวนผู้เข้าชม : 13

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสดำรงตำแหน่งใหม่ [2019-10-08]

          วันนี้ ( 8 ตุลาคม 2562 ) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติและผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีกับ นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมมอบกระเช้าดอกไม้ ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่ง และหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือในการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนการดูแลผู้ติดยาเสพติดในชุมชน ณ กรมการปกครอง ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร