จำนวนผู้เข้าชม : 58

   


กรมคุมประพฤติร่วมประชุมหารือกับ ป.ป.ส.เกี่ยวกับระบบงานบังคับบำบัด [2019-10-08]

วันนี้ (8 ตุลาคม 2562) นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต  อธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมหารือกับนายวีรวัฒน์ เต็งอำนวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

 ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการประชุมหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการวางแนวทางการการบังคับบำบัด การฟื้นฟูสมรรถภาพ ระบบงบประมาณ การรายงานผล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หารือ ปปส.1 หารือ ปปส.2
หารือ ปปส.3 หารือ ปปส.4