จำนวนผู้เข้าชม : 49

   


คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ เขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2562 [2019-10-08]