จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวจังหวัดเพชรบูรณ์ และอาสาสมัครคุมประพฤติลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมผู้ยากไร้ ในการขับเคลื่อน โครงการ สมาชิก TO BE ฯ ทำความดีเพื่อผู้ยากไร้ [2019-10-06]