จำนวนผู้เข้าชม : 54

   


กรมคุมประพฤติร่วมขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์กระทรวงยุติธรรม [2019-10-04]

        วันนี้ (4 ตุลาคม 2562) นายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงยุติธรรม ภายใต้โครงการประชุมเครือข่ายความร่วมมือด้านสื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน โดยมีนายวัลลภ นาคบัว ผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรม ในฐานะรองโฆษกกระทรวงยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่แทนโฆษกกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 6 ชั้น 9 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        สำหรับการประชุมดังกล่าว ได้มีการชี้แจงถึงแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงยุติธรรมตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การสรุปช่องทางการส่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรม และข่าวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางแอปพลิเคชันไลน์ นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุขการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์ (IO) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และการจัดส่งข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เพื่อรวบรวมข้อมูลและรายงานผลในภาพรวมของกระทรวงยุติธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในที่ประชุมได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติม พร้อมนำเสนอประเด็นข่าวต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเชื่อมโยงการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ในสังกัดกระทรวงยุติธรรมต่อไป