จำนวนผู้เข้าชม : 18

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติลงพื้นที่ลาดหลุมแก้ว มอบแนวทางฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด [2019-10-03]

          วันนี้ (3 ตุลาคม 2562) นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เพื่อมอบแนวทางการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด รวมทั้งการบูรณาการกับหน่วยงานภาคีต่างๆ ตลอดจนการส่งเสริมการประกอบอาชีพผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีนายนนทจิตร เนตรพุกกณะ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติยังเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ และพบปะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยมีใจความตอนหนึ่งว่า ขอเป็นกำลังใจให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่พลาดพลั้ง มีความเข้มแข็ง และปรับตัว โดยใช้โอกาสนี้ตั้งใจเลิกยาเสพติดให้ได้ พร้อมกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมต่อไป

      อนึ่ง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติที่ให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวเข้มงวด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545