จำนวนผู้เข้าชม : 43

   


คุมประพฤตินครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน เป้าหมายชีวิตและบทบาทครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ มุ่งพัฒนาตนเองและปรับตัวกลับสู่สังคม [2019-10-03]