จำนวนผู้เข้าชม : 63

   


กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ [2019-10-03]

กรมคุมประพฤติร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนและวันคล้ายวันสถาปนากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

                วันนี้ (3 ตุลาคม 2561) เวลา 08.30 นาฬิกา นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ และนางมณีรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  โดยมีนางศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                ต่อจากนั้น เวลา 09.30 นาฬิกา คณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ร่วมแสดงความยินดีกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 17 ปี พร้อมมอบเงินบริจาคให้แก่องค์กรการกุศล โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผู้รับมอบ ณ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ชั้น 3 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร