จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี บูรณาการร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิเชียรบุรี ในการประสานความร่วมมือเพื่อสร้างบ้านช่วยเหลือผู้ยากไร้ [2019-10-02]