จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ บริเวณถนนข้างทาง เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากมีหญ้าปกคลุมเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง [2019-10-02]