จำนวนผู้เข้าชม : 12

   


คป.พช.สาขาวิเชียรบุรี อบรมปฐมนิเทศคุมประพฤติผู้ใหญ่ และประชาสัมพันธ์การจัดหาแหล่งงาน ด้วยตู้งาน JOBBOX ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [2019-10-02]