จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


คป.จ.สท.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอศรีสำโรง ดำเนินการจัดประชุมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเขตอำเภอศรีสำโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [2019-10-02]