จำนวนผู้เข้าชม : 27

   


สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) [2019-09-30]

สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System)
              
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นางสาวดุษสิยา วงศ์วาสนา ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมฯ โดยมี นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานฯ  เข้าร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม ด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ซึ่งดำเนินโครงการโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ จากลานเอนกประสงค์ ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การตระหนักและการเห็นความสำคัญเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พร้อมกันทั่วประเทศ โดยในการนี้ได้มอบเงินเยียวยาให้แก่ผู้เสียหายของจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๖ ราย วันนี้ (๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) เมื่อเวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม อาคาร ๒ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี.
                                               ประชาสัมพันธ์ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี...(๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)