จำนวนผู้เข้าชม : 25

   


กรมคุมประพฤติร่วมโครงการคุ้มครองสิทธิ สร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียม [2019-09-30]

           วันนี้ (30 กันยายน 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการคุ้มครองสิทธิ: เพื่อสร้างวิถีชีวิตแห่งความเท่าเทียมพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวนกว่า 176 ล้านบาท โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

             ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา สระบุรี สมุทรสงคราม สมุทรปราการ อ่างทอง นครนายก ราชบุรี สมุทรสาคร นครปฐม และกรณีที่ประชาชนให้ความสนใจ อาทิ นายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ และกรณีอื่นๆ รวม 217 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 13,455,584.39 บาท นอกจากนี้ ยังมีการจัดพิธีมอบเงินให้แก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบถึงสิทธิตามกฎหมาย และยังเป็นการชี้แนะช่องทางการให้บริการ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม