จำนวนผู้เข้าชม : 14

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2562 [2019-09-25]

 กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรมสุขภาพ ประจำปี 2562 จัดโดยเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น นอกจากนี้ยังมีการแสดงนิทรรศการและการให้บริการทางการแพทย์จากหน่วยงานต่างๆ โดยไม่เสียค่าบริการ อาทิ โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า อาสาสมัครสาธารสุขประจำหมู่บ้าน สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายร้านเสริมสวย อำเภอเวียงป่าเป้า ณ เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และเวลา 10.00 น. นางสาวเสาวลักษณ์ กิติวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า ได้ร่วมงานเปิดสถานีบริการน้ำมัน ปตท.เวียงป่าเป้า ของ นายเสริมชัย กิตติรัตน์ไพบูลย์ ณ ปตท.เวียงป่าเป้า ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย CR. ทนุชาพล นาคเอี่ยม CR. Fatfluke Story