จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


คป.จ.สท.ดำเนินการจัดประชุมนิเทศและติดตามผลการดำเนินงานบ้านกึ่งวิถี(วัดกระชงคาราม)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [2019-09-27]