จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คป.นครไทยลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ “จิตอาสาคุมประพฤติชุมชน” ณ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก [2019-09-27]

เอกสารดาวน์โหลด :

จิตอาสาชุมชน บ่อโพธิ์ 250962.jpg