จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ “กฎหมายพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 ” [2019-09-26]

เอกสารดาวน์โหลด :

26 กย 62 รร.ยุติธรรมอุปถัมภ์612.jpg