จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


สคป.แพร่ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการพัฒนาจังหวัด 2561-2544 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [2019-09-25]