จำนวนผู้เข้าชม : 47

   


คป.จ.สท.และ คป.จ.สท.สาขาสวรรคโลก ดำเนินการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ว่าด้วยมาตรการการแก้ไขฟื้นฟู ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในชุมชนในระดับพื้นที่จังหวัดสุโขทัย [2019-09-23]

เอกสารดาวน์โหลด :

MOU_๑๙๐๙๒๓_0012.jpg

MOU_๑๙๐๙๒๓_0013.jpg

MOU_๑๙๐๙๒๓_0014.jpg

MOU_๑๙๐๙๒๓_0015.jpg

MOU_๑๙๐๙๒๓_0016.jpg