จำนวนผู้เข้าชม : 52

   


กรมคุมประพฤติจัดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 1 [2019-09-23]

          วันนี้ (23 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ มอบหมายให้ นางนุสรา วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนาการคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม รุ่นที่ 1 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นวันที่ 23-24 กันยายน 2562 โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการคืนคนดีสู่สังคมของกรมคุมประพฤติ จำนวน 75 คนเข้าร่วม ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ (แจ้งวัฒนะ) และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารซอร์ฟแวร์ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

          สำหรับโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบโครงการคืนคนดีสู่สังคม มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบสารสนเทศ การนำเข้าฐานข้อมูล ได้อย่างถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรียนรู้เทคนิค วิธีการจัดการข้อขัดข้องในการใช้ระบบสารสนเทศคืนคนดีสู่สังคม ส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นสอดคล้องกับนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 ของกรมคุมประพฤติที่เน้นการทำงานและให้บริการที่เป็นไปตามมาตรฐานด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป