จำนวนผู้เข้าชม : 45

   


อธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีกับประธานศาลฏีกา [2019-09-23]

วันนี้ (23 กันยายน 2562) นายประสาร  มหาลี้ตระกูล  อธิบดีกรมคุมประพฤติ  และคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติเข้าแสดงความยินดีกับนายไสลเกษ  วัฒนพันธ์ุ  ในวาระขึ้นดำรงตำแหน่งประธานศาลฏีกา ณ  อาคารศาลฎีกา ชั้น 4 ห้อง 413   ถนนราชดำเนินใน, แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

ประธานศาลฏีกา 1 ประธานศาลฏีกา 2
ประธานศาลฏีกา 3