จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกันยายน 2562 เขตอำเภอแม่สรวย [2019-09-23]

คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกันยายน 2562 เขตอำเภอแม่สรวย
 
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 พนักงานคุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนกันยายน 2562 โดยเน้นย้ำให้ผู้ถูกคุมความประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลกำหนดอย่างเคร่งครัด กำชับตักเตือนให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมให้ครบถ้วนตามที่ศาลกำหนด มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 28 ราย และนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม (ถอนวัชพืช กวาดเศษขยะและเศษใบไม้) บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรฯ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สรวย