จำนวนผู้เข้าชม : 48

   


กรมคุมประพฤติร่วมงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 [2019-09-20]

          วันนี้ (20 กันยายน 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประกาศรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2562 โดยมี นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในส่วนของกรมคุมประพฤติมี นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ ห้องจูปีเตอร์ 4- 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

          สำหรับงานในวันนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้มอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี พ.ศ. 2562 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 3 ภาคส่วน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน รางวัลชนะเลิศรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) รางวัลชนะเลิศภาคธุรกิจ ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้ หน่วยงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งหมด จะเป็นหน่วยงานต้นแบบในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำไปปรับใช้เป็นพื้นฐานการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานต่อไป