จำนวนผู้เข้าชม : 37

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2562 [2019-09-19]

           วันนี้ (19 กันยายน 2562) นางสาวพวงแก้ว เชื้อเชย รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณามาตรการ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติ เข้าร่วม ณ  ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กรุงเทพมหานคร

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้มีการสรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจก่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รวมทั้งแนวทางสำหรับจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป