จำนวนผู้เข้าชม : 36

   


คป.จ.สท.และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการประชุมประธานอาสาสมัครคุมปรพฤติประจำอำเภอ เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจในการประสานงาน อ.ส.ค.ในพื้นที่ เพื่อเข้ารับนโยบายในการทำงานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม [2019-09-18]

เอกสารดาวน์โหลด :

532843.jpg

532844.jpg

532845.jpg

532846.jpg

532847.jpg